Een lege start

Dit is een lege fiddle, bij deze Fiddle gaat het erom dat je lekker kan oefenen
met zowel HTML als met CSS en JavaScript

Een lege start

Dit is een lege fiddle, bij deze Fiddle gaat het erom dat je lekker kan oefenen
met zowel HTML als met CSS en JavaScript

Bootstrap?