JSON - van object naar JSON en andersom

JSON.stringify()

Als je met objecten werkt en je wilt het object opslaan in je localstorage dan kan dat natuurlijk. Maar zoals je hebt geleerd slaat de localstorage informatie alleen op als een string (/tekst). Je hebt al geleerd dat je getallen om moet zetten met parseInt().

Om een object op te slaan als JSON gebruik je JSON.stringify().

const playerOne = {
    name: 'Pieter',
    age: 45,
    points: 123945
}

const playerOneJSON = JSON.stringify(playerOne); //Het object is nu tekst geworden
localstorage.setItem('playerOne', playerOneJSON); //Het is nu opgeslagen als tekst.

JSON.parse()

Als je dan de data opgeslagen hebt wil je het ook weer op kunnen halen, de informatie zet je om met JSON.parse(). Dit zet JSON-tekst om naar een object.

const playerOneJSON = localstorage.getItem('playerOne');
const playerOne = JSON.parse(playerOneJSON);
console.log(playerOne.name); //Pieter

JSON en API/ Fetch

Als je al gewerkt hebt met een API of JavaScript Fetch, dan helpt deze oplossing ook om informatie van die van een API komt om te zetten naar JSON data.