Door een array heen lo(o)pen

Combinatie van for-loop en een Array

Soms wil je door een hele array heen lopen. Hiervoor kan je een for-loop gebruiken of als je wilt, zie tweededeel, een .forEach functie van een Array.

const myArray = ['Picard', 'Data', 'La Forge', 'Troi'];
for (let i = 0; i < myArray.length; i++) {
    const userName = myArray[i];
    console.log(userName);
}

Bovenstaande code zal in de console-log van de webpagina de 4 namen tonen. Hoe de for-loop werkt heb je gelezen in het betreffende hoofdstuk.

De .forEach() oplossing

Een andere mogelijkheid is om bij een Array of NodeList (zie hoofdstuk querySelectorAll) om een .forEach() te gebruiken. Voor deze oplossing moet je wel "iets" weten van functions.

De .forEach() is een methode waarbij je al parameter een function mee kan/ mag geven:

myArray.forEach(function(value, index) {
    //Code die je wilt uitvoeren
}

De functie wordt aangeroepen met een value en een index, de index is het getal van de positie van de value in de array.

const myCars = ['Ford', 'Mercedes', 'Fiat', 'BMW'];

myCars.forEach(function(value, index) {
    console.log(`Index getal ${index} hoort bij de waarde ${value}`);
}

Bovenstaande geeft in de developers console 4 regels:

Index getal 0 hoort bij de waarde Ford
Index getal 1 hoort bij de waarde Marcedes
Index getal 2 hoort bij de waarde Fiat
Index getal 3 hoort bij de waarde BMW

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site