Objecten - Aanmaken van een object met de functie makeObject

De makeObject() functie

Omdat objecten vaker gebruikt worden (denk terug aan de spelers van een spel) gebruiken programmeurs vaak een eigen functie om een object aan te maken. Als je maar een object hebt in jouw code kan deze functie heel simpel makeObeject genoemd worden. Heb je meerdere objecten noem de functies dan passender: makePlayerObject en makeEnemyObject

In het onderstaande voorbeeld hebben we een simpel object van een speler die een naam, leeftijd en aantal punten heeft. Om het makkelijk te maken gebruik je de sleutels keys van het object als parameters in de functie.

function makeObject(name, age, points) {
  return {
    name: name,
    age: age,
    points: points,
  };
}

let playerOne = makeObject("Pascal", 30, 0);
let playerTwo = makeObject("Mark", 36, 0);
console.log(playerOne.name); //Pascal
console.log(playerTwo.age); //36