Starten van een bestaand project

Een bestaand project installeren

Bij een werkgever zal je vaak werken met een al bestaand project, dit project zal in 99% van de gevallen beschikbaar zijn via een repository als GitHub of GitLab. Je dient als eerste dan toegang te krijgen tot dit project en het project te clonen naar jouw computer. Hoe je dit exact doet wordt niet beschreven, er zijn immers te veel verschillende manieren om dit te doen. We gaan in deze uitleg er dus vanuit dat jij jouw code/ project al gecloned hebt en klaar staat op jouw computer. We nemen wel de stappen door die je dan kan uitvoeren.

Stappen installatie/ start bestaand project

De volgende stappen moet je doorlopen om een bestaande repository gereed te maken. Je dient er voor te zorgen dat de onderdelen die in de paragraaf "voorbereiding" staan allemaal geinstalleerd te hebben. We gaan er vanuit dat je het project vervolgens in jouw IDE (editor) hebt opgestart en van daaruit kan werken met de terminal voor de Symfony-CLI commando's.

  • Kopieer de .env file naar .env.local (hernoem hem niet en wis de oude .env ook niet!)
  • Pas de DATABASE_URL van jouw installatie aan (lees de vorige paragraaf voor meer informatie)
  • Draai symfony console doctrine:database:create om de database aan te maken
  • Draai composer install vanuit de installer
  • Als er een backup van een database is, zet die dan terug
  • Voer alle migraties uit: symfony console doctrine:migrations:migrate
  • Start de Symfony server: symfony server:start
  • Surf naar http://localhost:8000 om te zien of het werkt