Standaard waarde meegeven in een formulier

Standaard waarde

Soms wil je vooraf informatie al aangegeven hebben of een standaard waarde meegeven. Dit kan je doen door in de array van het derde argument van de ->add() methode een key te gebruiken met de naam data met als waarde de standaard waarde die je in het formulier wilt tonen.

public function buildForm(FormBuilderInterface $builder, array $options): void
{
  $builder
    ->add('firstname', null, ['label' => 'Wat is je voornaam?', 'data' => 'Mijn voornaam',])
    ->add('lastname', null, ['label' => 'Wat is je achternaam?'])
    ->add('address', null, ['label' => 'Wat is je address?'])
}
Een formulier met standaard gevulde data.
Het invoer veld van de voornaam is nu standaard gevuld met Mijn voornaam. Dit werkt ook bij de ChoiceType. Meer daarover vind je bij de paragraaf Formulieren en Keuzemenu.