Read

Read in Symfony

Met een Read haal je een entity op en toon je zijn informatie. Bijvoorbeeld:

//Volgende staat in de use sectie
use App\Entity\User;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

public function create(EntityManagerInterface $entityManager) {
    //We zoeken de gebruiker op uit de database met ID 1
    $user = $entityManager->getRepository(User::class)->find(1);
    echo $user->getName(); //We tonen de naam van de gebruiker.
}
Let op: in de Controller/ Model en PHP bestanden werk je met de getters en setters (zie paragraaf bij MVC-model over Models). In een twig bestand (index.html.twig) mag je de attributen wel direct aanroepen:
{{ user.name }}