Elementen

HTML Elementen en JavaScript

HTML pagina's zijn opgebouwd uit HTML-elementen. Deze elementen kan je met JavaScript ophalen, toevoegen, verwijderen en manipuleren. Je kan de data die er inzit aanpassen (andere tekst/ HTML elementen erin stoppen.

Je kan ook CSS-classes toevoegen of verwijderen, zo kan je een element tonen als popup of een waarschuwing weghalen als je op een X kruisje klikt.

In deze paragraaf gaan we in op het ophalen van HTML-elemtenten en tekst in een HTML-element, het aanpassen van de CSS-class(es) op een element en het helemaal verwijderen van een element.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site