Interactie in JavaScript

Hoe kan je interactie gebruiken

Interactie gebruiken we in JavaScript om de gebruiker iets te melden of te vragen. Nu doen we dat in de basis met die gekke popup meldingen, klik maar eens op onderstaande button om een popup te krijgen. Later leer je hoe je dit met HTML-elementen kan oplossen en een veel mooiere manier te maken.

Alert box

De alert box heb je misschien al wel eens gezien. Het geeft een popup met text erin. Zie het voorbeeld hieronder.
alert("Hallo wereld");
Probeer ook eens de tekst te veranderen, klik in het zwarte blok en klik daarna weer op de knop.

Vragen stellen (prompt)

Je kan ook de gebruiker een vraag stellen en zo om input vragen. Bijvoorbeeld de naam van een gebruiker. Het stellen van een vraag doe je met prompt().
const result = prompt('Wat is je naam', 'JanHenk');
alert(`Jouw naam is ${result}`);
Het eerste stuk in de prompt is de vraag. Het tweede stuk, deze mag je weglaten, is een standaard antwoord.

Bevestigen (confirm)

Soms wil je weten of de gebruiker het er mee eens is of niet. Bijvoorbeeld als je een formulier wilt versturen en je zeker wilt weten dat de informatie klopt. Daarvoor gebruik je de confirm methode.
const result = confirm('Weet je het zeker?');
if (result) { //Als je OK klikt
  alert('Je bent het er mee eens');
} else { //als je het er niet mee eens bent
  alert('Je bent het er NIET mee eens');
}

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site