Node.js - eerste programma

Eerste node.js programma

Hieronder vind je de stappen om een node.js programma te maken.

Stap 1 - open de terminal in visual studio code

Open de terminal in Visual Studio code. Dit kun je doen door op View > Terminal te klikken of de sneltoetscombinatie CTRL + ` te gebruiken (` is de backtick).

Stap 2 - navigeer naar het juiste mapje/directory

Heb je de terminal open staan dan zit je (als het goed is) in de root van jouw project. Dit ziet er bijvoorbeeld zo uit:
C:\Users\--username--\Desktop\js\sd23-p03-js-nodejs-oefenen---github-name--

Wil je het node.js programma aanmaken in de root van jouw project dan hoef je niet verder te navigeren. Als je in een specifieke map wil werken zoals bijvoorbeeld 'week1' moet je navigeren in dit mapje. Dit kun je doen met het 'cd' commando.

Als je in het mapje week1 wil werken voer dan het commando cd week1 uit. Vaak is het al voldoende cd en de eerste letter in te voeren van het mapje en dan op de TAB toets te drukken. De terminal maakt dan het pad voor je af.

Stap 3 - maak een index.js bestand aan

Rechtsklik op het mapje waar je in werkt in Visual Studio code en maak een nieuw bestand aan met de naam 'index.js'. Zet hierin de volgende code:
console.log('Hello World!');

Stap 4 - run het commando npm init

In de terminal zit je als het goed is nog steeds in het juiste mapje. Run hier het commando npm init

Er gaan nu een aantal vragen aan je gesteld worden. De default antwoorden zijn prima (je kan dus op ENTER drukken bij elke vraag).

        
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See `npm help init` for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use `npm install --pkg--` afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (week1)
version: (1.0.0)
description:
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author:
license: (ISC)
About to write to C:\Users\--username--\Desktop\js\sd23-p03-js-nodejs-oefenen---github-username--\week1\package.json:

{
"name": "week1",
"version": "1.0.0",
"description": "",
"main": "index.js",
"scripts": {
"test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
},
"author": "",
"license": "ISC"
}


Is this OK? (yes)
        
      

Als het goed is zie je nu een nieuw bestand staan in je map met de naam 'package.json'. Wil je nog iets aanpassen aan de antwoorden die je eerder hebt gegeven aan de vragen kun je dat hier doen.

Stap 5 - aanpassen van de package.json

Om ervoor te zorgen dat we ESM (modules) gaan gebruiken en niet CJS (commonJS) moeten we een aanpassing maken aan de package.json. De regel "type": "module", moet worden toegevoegd. Zie hieronder het voorbeeld:

      
{
 "name": "week1",
 "version": "1.0.0",
 "description": "",
 "main": "index.js",
 "type": "module",
 "scripts": {
  "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
 },
 "author": "",
 "license": "ISC"
}
      
    

Stap 6 - runnen van je programma

Om je programma te kunnen runnen zul je het commando 'node index.js' moeten uitvoeren op je terminal:
node index.js

Als het goed is krijg je dan de volgende output te zien in je terminal:
Hello World!