Node.js - express basis server

Express basis server

Hieronder vind je de code voor een basis Express JS server. Deze code komt van Express JS Hello World en is aangepast om te werken met ESM en te voldoen aan MBO-SD code conventies.

        
import express from 'express';

const app = express();
const port = 3000;

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!');
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`);
});
        
      

Runnen van de basis server

Als je de server wil laten runnen voer je het volgende commando uit op je terminal: node index.js
Je krijgt dan als het goed is op de terminal te zien: Example app listening on port 3000
Ga naar localhost om het resultaat te zien

Stoppen van de server

Als je de server wil stoppen gebruik je de volgende toetscombinatie op de terminal: CTRL + C