Objecten - Door een object heen lopen

for in loop

Soms wil je alle sleutels (keys) met hun waardes (values) tonen. Dit kan met een for in loop.

const myObject = {
    name : 'Jean Luc',
    occupation : 'Captain',
    ship : 'USS Enterprise',
};

for (key in myObject) {
    console.log(key); //name, occupation, ship
    console.log(myObject[key]); // Jean Luc, Captain, USS Enterprise
}