Arrays in Javascript

Er is een video beschikbaar bij deze les.

Toon de video

Wat is een Array

Een array is een variabele die meer dan 1 waarde kan bevatten. Het is als het ware een verzameling/ lijstje van waardes. Stel je hebt een aantal variabelen:

const carOne = 'Ford';
const carTwo = 'Jaguar';
const carThree = 'Lada';
Stel dat je nu een specifieke auto wilt vinden, of als je alle auto's makkelijk in een overzicht wilt tonen, maar je weet niet zeker hoeveel auto's er nu zijn. De oplossing: Array!
const cars = ['Ford', 'Jaguar', 'Lada'];
In bovenstaande voorbeeld maak je een array aan met de drie auto's erin.

Ophalen van een waarde uit een Array

Om een item op te halen uit een Array, gebruik je een index-getal en die zet je tussen rechte haken achter de naam van je variabele (array).

console.log(cars[0]); //Dit geeft Ford in je console weer
Een Array begint met tellen met 0, niet met 1. Houd hier rekening mee. Onze array cars heeft 3 elementen (Ford, Jaguar en Lada), deze hebben index-getallen 0, 1 en 2.
cars[0] //Ford
cars[1] //Jaguar
cars[2] //Lada

Aanpassen van een waarde in een Array

Net als bij een variabele kan je de waarde van een Array veranderen door deze nogmaals aan te geven.

cars[1] = 'Toyota'; //Jaguar wordt nu Toyota

Aantal elementen in een Array weten

Je kan de lengte achterhalen van een Array. Dit is handig als je wilt weten hoeveel elementen er in een Array zitten.

console.log(cars.length); //Dit geeft 3 als getal
Ondanks dat de index-getallen niet verder gaan dan 2 (0, 1 en 2) zie je de lengte wel hoeveel elementen er zijn, dit zijn er 3.

Laatste item tonen in een Array

Als je niet weet hoeveel items er in een Array zitten, kan je de laatste waarde ook ophalen met de .length property.

console.log(cars[cars.length -1]);

Verschillende datatypes in 1 Array

Een Array in JavaScript, in tegenstelling tot sommige andere programmeertalen, kan bestaan uit verschillende datatypen. Zo kan tekst (string) samen met een getal (number) en een waar/niet-waar (boolean) data type in 1 array zitten. Bijvoorbeeld als je een Array hebt van een speler bij boter-kaas-en-eieren, je wilt van een speler 3 dingen opslaan, zijn naam, het aantal-punten en het symbool waar hij mee speelt. Je kan dan onderstaande Array maken.

const playerOne = ["Marianne", 0, "X"];
Met bovenstaande code heb je speler 1 aangemaakt met de naam Marianne, 0 punten en "X" als speel symbool. Deze Array heeft dus een String datatype, een Number datatype en dan weer een String datatype.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site