Node.js - express installatie

stap 1 - voorbereiding

Voordat je express gaat installeren zul je eerst een basis node.js programma moeten opzetten met npm init. Dit staat uitgelegd in hoofdstuk 1 eerste programma

stap 2 - installeren

Zit je in de juiste map run dan het commando npm install express. Als het goed is heb je er 2 items bij in je map:

 1. node_modules
 2. package-lock.json
De node_modules map staan alle afhankelijkheden in geïnstalleerd die Express JS nodig heeft.
De package-lock.json staan alle afhankelijkheden in vast die nodig zijn voor Express JS.
Merk ook op dat de package.json is aangepast. Hier staat nu onder 'dependencies' het versienummer van Express JS (het kan dat jij een ander versie nummer ziet).
        
"dependencies": {
  "express": "^4.19.2"
}
        
      

stap 3 - gitignore

We willen niet dat de node_modules map wordt meegestuurd naar GitHub. Deze map bevat allemaal afhankelijkheden met code die we niet zelf geschreven hebben. Om die reden willen we het niet naar GitHub hebben. Zorg dat je een nieuw bestand aanmaakt met de naam .gitignore. In dit .gitignore bestand zet je onderstaande regel waarmee je voorkomt dat de node_modules map gecommit en gepushed wordt:

        
node_modules/
        
      

Maar ontbreekt de node_modules map dan niet als ik de volgende keer mijn project binnenhaal via GitHub? Ja dat klopt!
Hier is gelukkig een simpele oplossing voor. Run het commando npm update om de node_modules map weer terug te krijgen. npm zal alle dependencies uit de package.json gaan bijwerken in de node_modules map.

stap 4 - basis server

De code voor de basis server vind je op de volgende pagina.