Node.js - cors

Wat is cors

Cors is een afkorting en staat voor Cross-origin resource sharing. Het is een beveiliginsmechanisme dat een website verdedigt tegen verzoeken die van een ander domein komen. Zie Wikipedia voor meer informatie. Wanneer je fetch verzoeken wil toestaan van buiten je node.js Express server (bijvoorbeeld vanaf de Liveserver in Visual Studio Code) dan zul je cors moeten installeren. Meer informatie over hoe cors gebruikt kan worden in Express vind je hier: Express Cors

Cors installeren in Express

Zit je in de juiste map run dan het commando npm install cors.

Voeg dan nog de import toe en zorg dat de Express server cors ook echt gaat gebruiken met app.use(). Onderstaand voorbeeld zet cors aan voor alle routes.

        
import express from 'express';
import cors from 'cors';

const app = express();
const port = 3000;

app.use(cors());

app.get('/', (req, res) => {
  res.send('Hello World!');
});

app.listen(port, () => {
  console.log(`Example app listening on port ${port}`);
});