MongoDB - installatie

stap 1 - voorbereiding

Voordat je MongoDB gaat installeren zul je eerst een basis node.js programma gaan opzetten met npm init.
Dit staat uitgelegd in hoofdstuk 1 eerste programma.
Ook wil je waarschijnlijk een Express JS server opzetten. Dit staat uitgelegd in hoofdstuk 4 Express installatie

stap 2 - installeren

Zit je in de juiste map run dan het commando npm install mongodb.
Run ook het commando npm install dotenv.
Als het goed is dan is de package.json is aangepast. Hier staat nu onder 'dependencies' het versienummer van MongoDB en dotenv (het kan dat jij een ander versie nummer ziet).

        
"dependencies": {
  "dotenv": "^16.4.5",
  "express": "^4.19.2",
  "mongodb": "^6.5.0"
 }
        
      

stap 3 - maak een environment file aan

Maak een nieuw bestand aan in je project met de naam .env en zet hierin het volgende:

        
CONNECTION_URL=mongodb://127.0.0.1:27017
        
      
Ga je verbinden met de Cloud oplossing van Atlas zet dan de connection string erin die je hebt gekopieerd uit het dashboard van de Atlas Cloud omgeving.
Dat ziet er als volgt uit:
        
CONNECTION_URL=mongodb+srv://myusername:mypassword@cluster0.212rqm6.mongodb.net/?retryWrites=true&w=majority&appName=Cluster0
        
      

stap 4 - gebruik van mongodb in Express

De code voor het gebruik van MongoDB vind je op de volgende pagina.