Tekst omzeten naar getal - parseInt()

Soms heb je een getal nodig

Als je informatie uit een input-veld of een prompt (of elders) hebt opgehaald is de datatype standaard een string (tekst). Zoals je hebt geleerd kan je tekst wel als getal controleren, maar het is handiger om zeker te weten dat jouw variabele ook echt het datatype van een getal (number) heeft.
Dit kan in JavaScript met de parseInt(<variable>) methode op een variabele die tekst bevat. (Het werkt logischerwijs niet met een array of een object.

const myAge = document.querySelector('.userage-inputfield');
let userAge = myfield.value; //Ophalen van de waarde;
userAge =  parseInt(userAge);
if (userAge >= 18) {
  alert('Je bent boven de 18');
}

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site