Classes - een klasse apart

Een class - de basis

Een JavaScript class begint altijd met een hoofdletter en heeft net als functies en variabele een Engelse beschrijvende naam. Classes worden PascalCase geschreven, onderstaand vind je een voorbeeld van een class die een speler-object aan zou kunnen maken.

class Player {
 constructor(name, level) {
  this.name = name;
  this.level = level;
  this.lives = 3;
  this.points = 0;
  this.coins = 0;
 }
}

De constructor

De constructor in een class is een speciale functie. Deze functie wordt aangeroepen als je een class maakt. Je kan zo bepaalde basis informatie alvast aan jouw class-object meegeven. In het voorbeeld kan je de naam van de speler en zijn level mee geven. Ook krijgt de speler direct 0 punten en 0 munten, dit krijgen dus alle spelers. De speler krijgt ook meteen 3 levens.

Aanmaken van een nieuw class-object

Een class geeft altijd automatisch een object terug. Deze sla je natuurlijk op in een variabele. Om een class te starten (initialiseren) gebruik je het woord new.

const playerOne = new Player('Jan', 14);
Bovenstaande roept de Player class aan en deze geeft een object terug.

Het object wordt gevuld door de constructor waarbij het meteen een naam en een level heeft.

console.log(playerOne.name) //geeft Jan
console.log(playerOne.level) //geeft 14
console.log(playerOne.points) //geeft 0
      

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site