Arrays functions (functies)

Wat is een array functie

Om je leven wat makkelijker te maken heeft een array een aantal functies. Met deze functies kun je bijvoorbeeld controleren of een waarde in een array voorkomt, of kan je iets aan een array toevoegen of er juist weer vanaf halen.

Een array functie werkt net als een object method (dit leer je later). De functie roep je aan door aan de variabele van de array een punt te plakken en dan de functie te schrijven.

const myArray = ['rood', 'wit', 'blauw'];
myArray.push('groen'); //Het element/ de waarde groen wordt aan de array toegegvoegd
console.log(myArray); // Dit geeft ['rood', 'wit', 'blauw', 'groen'];

De handigste functies

Voor nu behandelen wij de drie handigste functies voor bij deze lessen. Er zijn er veel meer, onderaan geven we een aantal andere functies die handig zijn

.push(< waarde >) - toevoegen aan het einde van de array

Zoals je in bovenstaande voorbeeld al kan zien, kan je met .push(< waarde >) iets toevoegen aan een array. De waarde (wat in de syntax tussen < en > staat) is verplicht. Wat je toevoegd hangt van jezelf af. De waarde wordt als element achteraan in de array geplaatst.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull'];
myArray.push('Casis'); //myArray is nu ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis'];
myArray.push('Coke'); //myArray is nu ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis', 'Coke'];
Zoals je in bovenstaande voorbeeld kan zien, kan je de .push(< waarde >) functie meerdere keren achter elkaar uit voeren. Daarnaast zie je in het laatste voorbeeld ook dat als de waarde al in de array zit, dit niet uit maakt. JavaScript voegt de waarde gewoon als nieuw element toe aan de array.

.pop() - laatste item verwijderen

Met .pop() haal je het laatste item uit een array. Het is altijd de laatste, dus je hoeft tussen de ronde haken geen waarde mee te geven.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis', 'Coke'];
myArray.pop(); //myArray is nu ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis'];
myArray.pop(); //myArray is nu ['Coke', 'Fanta', 'RedBull'];

Extra informatie:

Als je .pop() gebruikt geeft deze functie de waarde terug die uit de array gehaald wordt. Deze waarde wil je soms gebruiken in je code.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis'];
console.log(myArray.pop()); //Dit toont 'Casis' in je console
Uiteraard kan je de uitkomst ook in een andere variabele stoppen.
const removedItem = myArray.pop();
De waarde van removedItem is dan dus Casis.

.unshift(< waarde >) - toevoegen aan het begin van de array

Soms wil je een variabele/ waarde juist toevoegen aan het begin van een array. Daarvoor gebruik je .unshift(<waarde>). De unshift functie geeft de lengte van de array terug nadat de waarde toegevoegd is.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull'];
myArray.unshift('Casis'); //myArray is nu ['Casis', 'Coke', 'Fanta', 'RedBull'];
const arrayLength = myArray.unshift('Sprite'); //myArray is nu ['Sprite', 'Casis', 'Coke', 'Fanta', 'RedBull'];
// de waarde van arrayLength is 5 (er zijn 5 elementen in de array)
Net als bij pop/ push kan je ook unshift meerdere keren achter elkaar uitvoeren.

.shift() - verwijderen aan het begin van de array

Naast het toevoegen kan je ook het eerste element uit een array verwijderen. Dit doe je met de .shift() functie. Deze functie geeft vervolgens de waarde van het verwijderde element terug die je dan kan opslaan.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull'];
const removedElement = myArray.shift(); //myArray is nu ['Fanta', 'RedBull'];
// de waarde van remvoedElement is 'Coke'
Ook hier voor geldt dat je de functie meerdere keren kan uitvoeren.

.includes(< waarde >) - bevat de array een waarde

Met .includes(< waarde >) zoek je de waarde in de array. Deze functie geeft true of false terug. Zo weet je of je array een bepaalde waarde bevat.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis', 'Coke'];
myArray.includes('Coke'); // Dit geeft true
myArray.includes('7Up'); // Dit geeft false
.includes(< waarde >) kan je het beste dus gebruiken in combinatie met een if-statement.

.length - aantal elementen in de array

Eigenlijk is dit geen functie, maar een property, maar het is wel een hele handige. De .length toont het aantal elementen in de array.

const myArray = ['Coke', 'Fanta', 'RedBull', 'Casis', 'Coke'];
myArray.length; //Dit geeft 5

Tip van Flip:

De waarde bij .pop(< waarde >) en .includes(< waarde >) kan verschillende datatypes bevatten. Als je tekst (datatype string) wilt zoeken moet je dit wel tussen enkele, dubbele of backtick quotes zetten. Voor meer informatie zie het hoofdstuk over Datatypes.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site