View in Symfony

Wat is een view

In het MVC model is een View het deel wat de HTML/CSS en eventueel JavaScript genereert. Een View doet verder niets met de data behalve dingen tonen. Het doet geen handelingen met de Database, controleert formulieren of andere zaken (dat doet de Controller). Enige uitzondering is als je met JavaScript je formulier vooraf controleert.

Een View is HTML/CSS

Een View is geen PHP bestand maar een html bestand. Dit betekend dat voor het aanmaken en de werking met Views je de HTML/CSS code conventie gebruikt.
Views beginnen dus niet met een hoofdletter en worden kebab-case geschreven.
Alle View bestanden vind je in de /templates map. Goede programmeurs maken verschillende mappen aan met daarin weer nieuw View bestanden

View bestanden en CRUD

Als je met het MVC-model werkt en je maakt een CRUD voor een Entity maak dan een aparte map voor jouw Entity en zet daar de CRUD bestanden in, als voorbeeld maken we een CRUD voor een entity Product

CRUD onderdeel Wat doet het Locatie en naam van de view
Create Aanmaken van een nieuw product /templates/product/create.twig.html
Read (all) Tonen van alle producten /templates/product/index.twig.html
Read (one) Tonen van een product /templates/product/show.twig.html
Update Aanpassen van een product /templates/product/index.twig.html
Delete Wissen van een delete Geen beestand
Een delete heeft geen bestand, alleen een route met een flash-messsage dat het wissen gelukt is. Mocht je een bevestigingspagina hebben dan kan je dit doen door een delete.twig.html bestand aan te maken.

Een nieuwe view aanmaken

Voor het maken van een nieuwe View is geen Symfomy commando zoals bij een Model of een Controller. Dit betekend dat je zelf mappen en bestanden kan aanmaken in de /tempaltes map.
Let op: In sommige gevallen, zoals bij het maken van een controller, wordt er automatisch een map en een index.html.twig bestand aangemaakt.