MongoDB - find

Gebruik van find in MongoDB

Binnen MongoDB wil je vaak documenten kunnen opzoeken in je collecties. Hiervoor kun je de find() functie gebruiken. De find() functie geeft je standaard alle documenten terug uit de collectie maar het is ook mogelijk te filteren. Meer informatie over hoe find gebruikt kan worden in MongoDB vind je hier: MongoDB find

Code voorbeeld van find in MongoDB zonder filtering

Hieronder vind je een code voorbeeld van het gebruik van find in MongoDB zonder dat er filtering wordt toegepast. Alle documenten zullen dus worden teruggegeven.

        
//Deze functie geeft alle documenten terug uit een collectie in MongoDB
async function fetchDocuments() {
  try {
    // we verbinden de client met de server
    await client.connect();
    //hier verbinden we met de database, je moet nog wel een naam invullen
    const database = client.db('');
    //hier verbinden we met de collectie, je moet nog wel een naam invullen
    const collection = database.collection('');
    //hier halen we de documenten uit de collectie in de vorm van een array
    const documents = await collection.find().toArray();
    //uiteindelijk geven we de documenten terug
    return documents;
  } finally {
    //we zorgen ervoor dat aan het einde de database verbinding weer wordt gesloten
    await client.close();
  }
}