In aanbouw

Delete

Als laatste actie kunnen wij ook gebruikers wissen. Dit doen we met de remove-statement.

//Volgende staat in de use sectie
use App\Entity\User;
use Doctrine\ORM\EntityManagerInterface;
use Symfony\Component\Security\Http\Attribute\IsGranted;
use Symfony\Bundle\FrameworkBundle\Controller\AbstractController;

//Check alleen voor de admin gebruikers
#IsGranted[("ROLE_ADMIN")]
#[Route('/user/delete/{user}', name: 'app_user_delete')]
public function delete(EntityManagerInterface $entityManager, User $user): Response {
  //We bereiden het wissen voor in de database
  $entityManager->remove($user);

  //We voeren de statements uit (het wordt nog gedelete)
  $entityManager->flush();

  //Uiteraard zetten we een flash-message
  $this->addFlash('success', 'Boek is gewist');

  //We maken een redirect naar de route om het aangepaste boek te tonen
  return $this->redirectToRoute('app_index');
}