Classes - een klasse apart

De basis, het lijkt op een object

LET OP: Lees het hoofdstuk over objecten goed door!

In JavaScript, en in andere programmeertalen, heb je classes. Een class in JavaScript is een blauwdruk om een object te maken. Classes gebruik je als je bepaalde objecten vaker nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan een online spel (MMO's) waarbij elke speler een eigen object heeft. Om zo een speler (/object) te maken, maakt zo een spel gebruik van een class.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site