Objecten - de basis van object georienteerd programmeren

Objecten

In bijna alle programmeertalen heb je Objecten. Een object is te vergelijken met een Array, maar in de basis kan het veel meer. In het begin is het lastig om te begrijpen maar na veel oefenen gaan de meeste programmeurs er van houden.

Een object is de basis van het object-georienteerd programmeren. Een object houdt informatie vast, en vaak is het een blauwdruk om "meerdere" objecten te maken, bijvoorbeeld een speler in een spelletje.

Een speler heeft bijvoorbeeld een naam, een aantal punten (XP), wellicht ook wapens/ bescherming en goud in een spelletje. Om niet elke keer dezelfde code te moeten gebruiken maak je een object van die speler en die vul je aan met de informatie die nodig is.

In tegenstelling tot een Array kan een Object ook een functie bevattenm bijvoorbeeld om meer punten te geven aan de speler, het aantal XP te tonen en zo nog veel meer.