Data vergelijken

Basis vergelijken

Als je iets vergelijkt met programmeren komt er altijd een boolean uit de vergelijking. Hetgeen je vergelijkt met elkaar is dus true (waar) of false (niet waar). Dit is belangrijk om te onthouden.

Getallen vergelijken

alert(1 > 2); //false
alert(2 < 4); //true
alert(15 === 15); //true

Ook hier gebruik je operands en operatoren, de getallen zijn de operands en de tekens in het midden is de operator.

Basis operatoren

Om vergelijkingen te kunnen doen heb je een aantal basis operatoren:

> groter dan (3 > 2)
< kleiner dan (2 < 3)
>= groter of gelijk aan (3 >= 3)
<= kleiner of gelijk aan (2 <= 2)
== gelijk aan (datatype onafhankelijk) (5 == "5")
(8 == 8)
=== gelijk aan (inclusief controle op datatype) (5 === 5)
!== Niet gelijk aan (datatype onafhankelijk) (5 != 6)
!== Niet gelijk aan (inclusief controle op datatype) (5 !== "5")
(5 !== 6)

== of === ?

Zoals je in bovenstaande tabel kan zien is er een verschil of je == of === gebruikt. Het verschil is dat bij === ook de datatype vergeleken wordt.
alert(5 == 5); //true
alert(5 === 5); //true
alert(5 == "5"); //true
alert(5 === "5"); //false

Bij de laatste vergelijking krijg je false terug, omdat de linker operand een getal is en de rechter operand is een string.

Niet gelijk aan (!)

Soms wil je juist kijken of iets niet gelijk is aan iets. In dat geval gebruik je een uitroepteken.
alert(1 !== 2); //True

Tekst vergelijken

Je kan ook tekst vergelijken, dit werkt hetzelfde met getallen alleen dan op alfabetische volgorde.
LET OP: A = 1, Z = 26.

('A' > 'Z'); //false
('Aa' === 'Aa'); //true
('Glow' === 'Glee'); //false

Er wordt per letter gekeken, de stappen van de laatste vergelijking gaan als volgt:

  • G is gelijk aan G - dit is waar, we gaan door
  • l is gelijk aan l - dit is waar, we gaan door
  • o is NIET gelijk aan e - Dit is niet waar, de vergelijking stopt hier

A is kleiner dan a

De hoofdletter A is kleiner dan de kleine letter a. Dit komt door het gebruik van unicode index.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site