Loops (for en while)

Twee soorten basis loops

Je kan door data heen lopen met een while-loop of een for-loop. Beide kan je gebruiken. De een is soms handiger dan de ander, dat is aan jou als developer om daarmee aan de slag te gaan :-) #keuzevrijheid.

De while-loop

De makkelijkste van de twee is de while-loop. Deze loop herhaalt zichzelf zolang de conditie van de loop waar is. Onderstaande code toont 1 t/m 9 in de console-log.

let number = 1;
//Dit blijft doorgaan zolang number kleiner is dan 10;
while (number < 10) {
    console.log(number);
    number++; //Verhoog number met 1;
}

While-loop niet altijd uitgevoerd

Let op, als de eerste conditie niet waar is, wordt de code nooit uitgevoerd in de while-loop. Klein voorbeeld:

let number = 1;
//Dit blijft doorgaan zolang number kleiner is dan 10;
while (number > 10) {
    console.log(number);
    number++; //Verhoog number met 1;
}

Omdat de conditie while (number > 10) { niet waar is, number is in de start 1, zal de code nooit uitgevoerd worden. Het programma slaat het over en gaat verder daaronder.

De for-loop

De for-loop is handig als je iets moet tellen of door een Array met informatie heen moet lopen. In een for-loop staat in de conditie (het deel tussen ronde haken) 3 verschillende codes. Een voorbeeld van een for-loop, gebasseerd op bovenstaande while-loop:

for (let i = 1; i < 10; i++) {
    console.log(i);
}

Laten we de drie onderdelen in de ronde haken los bekijken.

let i = 1;
We maken eerst een nieuwe variabele en geven die een waarde (in dit geval 1); Dit wordt eenmalig aan het begin van de for-loop uitgevoerd.

i < 10;
De code gaat net zolang door tot dat deze conditie niet meer waar is. In dit geval moet i kleiner zijn dan 10.

i++;
Deze code wordt telkens uitgevoerd, nadat de code in de for-loop uitgevoerd is.

Jouw JavaScript

Op de MBO-SD Fiddle site kan je meer oefenen met deze stof.

Klik hier voor de MBO-SD Fiddle site